Pašićeva 17,

15300 Loznica

Tel: 015/893-046

e-mail: podrinjeturs@open.telekom.rs

Kontakt

Pašićeva 17, 15300 Loznica

015/893-046

podrinjeturs@open.telekom.rs

O nama

Podrinje turs Loznica

  • turistička putovanja u zemlji i inostranstvu
  • đačke ekskurzije

Agencija sa licencom

OTP 339/2020 kategorija licence A 25